Tử vi 2024: Hướng dẫn mua vàng miếng SJC online tại Vietcombank

Các bước thực hiện đăng ký mua vàng miếng SJC online tại Vietcombank

Bước 1: Truy cập website chính thức của Vietcombank tại địa chỉ và lựa chọn “Đăng ký trực tuyến” ngay tại màn hình trang chủ.

Bước 2: Đăng nhập bằng thông tin cá nhân theo hướng dẫn trên màn hình.

Bước 3: Chọn dịch vụ “Đăng ký mua vàng miếng SJC”

Bước 4: Lựa chọn địa điểm, khung thời gian đến thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC, số lượng vàng mong muốn đặt mua.

Bước 5: Kiểm tra và xác nhận thông tin.

Bước 6: Nhận kết quả đăng ký dịch vụ với “Xác nhận lịch hẹn”.

Lưu ý khi đăng ký mua vàng miếng SJC online tại Vietcombank

Từ ngày 12/06/2024, Vietcombank chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã Đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên Website của Vietcombank.

– Thời gian giao dịch (hàng ngày, ngoại trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo qui định):

• Đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến: từ 9h00 – 16h00.

• Thanh toán và giao nhận vàng tại điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank: từ 13h30-16h00.

– Sau khi Đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và khung giờ tại Xác nhận lịch hẹn. Trường hợp, quá giờ hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, Vietcombank xin phép huỷ Xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo.

– Giá vàng là giá được Vietcombank niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng tại địa điểm của Vietcombank.

Related Posts