Tử vi 2024: Giá phân Lâm Thao, phân Ure, phân NPK, phân Kali toàn quốc

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung

Ghi nhận hôm nay (6/6) cho thấy, giá phân bón giảm nhẹ tại khu vực miền Trung.

Hiện, phân urê Ninh Bình, Phú Mỹ đều có giá niêm yết khoảng 530.000 – 580.000 đồng/bao.

Tương tự, phân NPK 16 – 16 – 8 Đầu Trâu, Phú Mỹ có giá bán cao nhất, dao động khoảng 730.000 – 750.000 đồng/bao.

Đơn vị tính: đồng/bao
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực Miền Trung
Tên loại Ngày 06/06/2024 Ngày 20/4 Thay đổi
Phân URÊ
Phú Mỹ 540.000 – 580.000 540.000 – 590.000 – 10.000
Ninh Bình 530.000 – 580.000 530.000 – 590.000 – 10.000
Phân NPK 20 – 20 – 15
Đầu Trâu 940.000 – 980.000 940.000 – 980.000
Song Gianh 920.000 – 960.000 920.000 – 960.000
Phân KALI bột
Phú Mỹ 540.000 – 580.000 540.000 – 580.000
Hà Anh 540.000 – 590.000 540.000 – 590.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Đầu Trâu 730.000 – 750.000 730.000 – 750.000
Phú Mỹ 720.000 – 750.000 720.000 – 750.000
Lào Cai 720.000 – 740.000 720.000 – 740.000
Phân Lân
Lâm Thao 250.000 – 280.000 250.000 – 280.000
Lào Cai 250.000 – 270.000 250.000 – 270.000

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Đơn vị tính: đồng/bao
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực Tây Nam Bộ
Tên loại Ngày 06/06/2024 Ngày 20/4 Thay đổi
Phân URÊ
Cà Mau 520.000 – 540.000 525.000 – 555.000 – 5.000 – 15.000
Phú Mỹ 480.000 – 505.000 520.000 – 530.000 – 40.000 – 25.000
Phân DAP
Hồng Hà 1.065.000 – 1.110.000 1.065.000 – 1.110.000
Đình Vũ 760.000 – 800.000 760.000 – 800.000
Phân KALI Miểng
Cà Mau 530.000 – 550.000 530.000 – 550.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Cà Mau 650.000 – 680.000 650.000 – 680.000
Phú Mỹ 650.000 – 680.000 650.000 – 680.000
Việt Nhật 630.000 – 650.000 630.000 – 650.000
Phân NPK 20 – 20 – 15
Ba con cò 890.000 – 970.000 890.000 – 970.000

Thị trường phân bón: Giá ure thế giới tăng, giá phân bón trong nước ổn định
Giá bán của phân NPK 20 – 20 – 15 Song Gianh tiếp tục duy trì trong khoảng 940.000 – 960.000 đồng/bao và Đầu Trâu có giá khoảng 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Đơn vị tính: đồng/bao
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Tên loại Ngày 06/06/2024 Ngày 30/4 Thay đổi
Phân URÊ
Cà Mau 580.000 – 630.000 580.000 – 630.000
Phú Mỹ 580.000 – 640.000 580.000 – 640.000
Phân KALI bột
Cà Mau 690.000 – 750.000 690.000 – 750.000
Phú Mỹ 690.000 – 750.000 690.000 – 750.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Cà Mau 750.000 – 800.000 750.000 – 800.000
Phú Mỹ 750.000 – 800.000 750.000 – 800.000
Đầu Trâu 830.000 – 850.000 830.000 – 850.000
Phân NPK 20 – 20 – 15 TE
Bình Điền 1.050.000 – 1.090.000 1.050.000 – 1.090.000
Phân Lân
Lâm Thao 300.000 – 330.000 300.000 – 330.000

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc

Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón tại khu vực miền Bắc tiếp tục trầm lặng.

Cụ thể, phân Supe lân Lâm Thao đang được các đại lý thu mua với mức giá thấp nhất, rơi vào khoảng 260.000 – 290.000 đồng/bao.

Song song đó, phân NPK 16 – 16 – 8 duy trì đi ngang với giá từ 800.000 đồng/bao đến 820.000 đồng/bao.

Đơn vị tính: đồng/bao
Giá phân bón hôm nay 06/06/2024 tại khu vực miền Bắc
Tên loại Ngày 06/06/2024 Ngày 30/4 Thay đổi
Phân URÊ
Hà Bắc 560.000 – 580.000 560.000 – 580.000
Phú Mỹ 550.000 – 580.000 550.000 – 580.000
Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE
Việt Nhật 870.000 – 890.000 870.000 – 890.000
Phân Supe Lân
Lâm Thao 260.000 – 290.000 260.000 – 290.000
Phân NPK 16 – 16 – 8
Việt Nhật 800.000 – 820.000 800.000 – 820.000
Phú Mỹ 800.000 – 820.000 800.000 – 820.000
Phân KALI bột
Canada 580.000 – 610.000 580.000 – 610.000
Hà Anh 570.000 – 610.000 570.000 – 610.000

Related Posts