Tử vi 2024: Đơn xin vào lớp 1 năm 2024

Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến

UBND QUẬN………………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………
___________

Số đơn:……./TH………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———-

………………., ngày ……..tháng……..năm ………..

ĐƠN XIN VÀO LỚP 1

Năm học ………… – ……………

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………

1. Họ và tên học sinh: ……. NamĐơn xin vào lớp 1NữĐơn xin vào lớp 1

Ngày sinh:…….Nơi sinh (tỉnh, thành phố):………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………….

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………….

Số điện thoại nhà riêng:……………………………………………….

Khi cần báo tin cho ai?:………………………………………………..

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:…………………………………………

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):…

2. Họ tên bố: ……………..Điện thoại:…………………………………

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………..

3. Họ tên mẹ: ………………Điện thoại:………………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến tại ĐÂY

Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học …………………

Tôi tên: ………………………………………………………………………..

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ……., Phường (xã):thành phố (huyện) ………, tỉnh: ……….

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: …………. tôi

Họ và tên học sinh: ……… Nam Đơn xin vào lớp 1 Nữ Đơn xin vào lớp 1

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………………………

Họ và tên cha:…. năm sinh:…… nghề nghiệp ……………………..

Nơi công tác (nếu có): ……………………………………………………..

Họ và tên mẹ:…. năm sinh:…… nghề nghiệp …………………………

Nơi công tác (nếu có): ……………………………………………………….

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: …………………………………

Hiện cháu đang sống với: …………………………………………………..

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)……….., phường (xã) …….thành phố (huyện) …………..

Tên chủ hộ: …………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc khi cần: ……………………………………………

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

– Hai buổi/ngàyĐơn xin vào lớp 1– Hai buổi/ngày có bán trú Đơn xin vào lớp 1

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
– 01(một) đơn xin nhập học.
– 01(một) bản sao giấy khai sinh.
– 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
– Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
……….., ngày …… tháng …… năm 20…..

Người viết đơn

Tải mẫu đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến tại ĐÂY

Hồ sơ dự tuyển lớp 1 năm 2024 – 2025

Hiện nay, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học không quy định cụ thể hồ sơ nhập học cho trẻ vào lớp 01 mà tùy vào các cơ sở giáo dục tiểu học tại từng địa phương yêu cầu hồ sơ nhập học. Tuy nhiên, hồ sơ cơ bản khi thực hiện thủ tục xin nhập học vào lớp 01 cho con gồm những loại giấy tờ sau:

Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ của trẻ;

Giấy xác nhận nơi cư trú (thay cho bản sao sổ hộ khẩu, bản sao Giấy chứng nhận Tạm trú hoặc bản sao Giấy chứng nhận Lưu trú trước đây) hoặc giấy hẹn hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú tại địa phương.

Mặc dù vậy, nhiều địa phương hiện nay vẫn chưa áp dụng hình thức Giấy xác nhận nơi cư trú nên việc nộp hồ sơ liên quan đến thông tin cư trú sẽ do nhà trường, địa phương quyết định.

Related Posts