Tử vi 2024: Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2024

Điểm chuẩn vào 10 chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2024 – 2025

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2024 – 2025.

Chuyên Toán học 20.25 điểm
Chuyên Tin học 19.5 điểm
Chuyên Vật lý 18.5 điểm
Chuyên Hoá học 17.5 điểm
Chuyên Sinh học 16.0 điểm

Lớp 10 chuyên Toán lấy điểm chuẩn cao nhất trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên với 20,25 điểm, cao hơn năm ngoái 0,75.

Theo thông báo của trường chiều 10/6, đầu vào tất cả khối chuyên đều tăng.

Lớp Toán lấy cao nhất. Kế đến là chuyên Tin với 19,5 điểm, cao hơn năm ngoái 0,25. Học sinh thi vào lớp này làm cùng đề với những em thi chuyên Toán.

Ba lớp chuyên Lý, Hóa, Sinh lần lượt lấy 18,5; 17,5 và 16, tăng 1-2,25 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10
Điểm chuẩn vào lớp 10

Năm học 2024 – 2025, Trường THPT Chuyên Lam Sơn tuyển sinh 12 lớp với số lượng 525 học sinh. Cụ thể

STT Lớp Chỉ tiêu STT Lớp Chỉ tiêu
1 Chuyên Toán học 105 4 Chuyên Hóa học 105
2 Chuyên Tin học 105 5 Chuyên Sinh học 105
3 Chuyên Vật lý 105
Tổng chỉ tiêu: 525

Related Posts