Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên 2024

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được tổ chức trong 2 ngày (04 và 05/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Toán Hưng Yên thi theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài 90 phút, tổ chức thi chiều ngày 4/6.

Mã đề 119
Mã đề 119
Mã đề 119
Mã đề 119

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên 2024

Đáp án mã 119 (Đang cập nhật)

1. D 11. A 21. B
2. C 12. D 22. C
3. B 13. C 23. B
4. B 14. A 24. D
5. D 15. D 25. D
6. C 16. B 26. C
7. B 17. A 27. C
8. B 18. D 28. B
9. D 19. C 29. A
10. A 20. B 30. D

Đáp án mã 011

1. D 11. A 21. B 31. D 41. A
2. C 12. A 22. D 32. D 42. A
3. A 13. A 23. C 33. D 43. C
4. A 14. C 24. B 34. B 44. B
5. A 15. A 25. C 35. D 45. A
6. D 16. A 26. B 36. A 46. D
7. B 17. B 27. B 37. D 47. B
8. B 18. D 28. C 38. B 48. C
9. B 19. B 29. A 39. C 49. C
10. C 20. C 30. C 40. A 50. B

Đáp án mã 102

1. B 11. A 21. C 31. B 41. B
2. B 12. D 22. D 32. D 42. D
3. B 13. D 23. A 33. D 43. B
4. D 14. A 24. C 34. D 44. A
5. A 15. C 25. C 35. A 45. C
6. C 16. D 26. B 36. D 46. A
7. B 17. D 27. B 37. D 47. C
8. A 18. C 28. D 38. D 48. B
9. C 19. D 29. D 39. B 49. B
10. B 20. C 30. D 40. B 50. D

Related Posts