Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 tỉnh Tuyên Quang

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 tỉnh Tuyên Quang

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được tổ chức ngày 02/6/2024. Bài thi vào lớp 10 môn Toán Tuyên Quang thi theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài 90 phút, tổ chức thi sáng ngày 2/6.

Đề thi vào 10 môn Toán Tuyên Quang 2024-2025
Đề thi vào 10 môn Toán Tuyên Quang 2024-2025
Đề thi vào 10 môn Toán Tuyên Quang 2024-2025

Đề thi vào 10 môn Toán Tuyên Quang 2024-2025

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 tỉnh Tuyên Quang

Đáp án mã đề 106

1. D 11. A 21. D 31. B
2. C 12. A 22. A 32. B
3. C 13. C 23. B 33. D
4. C 14. C 24. C 34. A
5. A 15. B 25. A 35. D
6. B 16. C 26. B 36. A
7. D 17. A 27. D 37. B
8. B 18. C 28. B 38. C
9. D 19. D 29. A 39. D
10. A 20. B 30. C 40. C

Đáp án mã đề 105

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.D 8.B 9.D 10. A
11.A 12.A 13.C 14.C 15.B 16.C 17.A 18.C 19D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.C 25.A 26.B 27.D 28.B 29.A 30.C
31.B 32.B 33.D 34.A 35.D 36.A 37.B 38.C 39.D 40.C

Related Posts