Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Phòng được tổ chức trong 2 ngày (04 và 05/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng thi theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài 120 phút, tổ chức thi sáng ngày 5/6.

Đang cập nhật

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Hải Phòng 2024

Đang cập nhật

Related Posts