Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tổ chức trong 2 ngày (06 và 07/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Anh Phú Thọ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, với thời gian làm bài 90 phút, tổ chức thi sáng ngày 7/6.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ 2024

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ 2024
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ 2024

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Phú Thọ 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Anh Phú Thọ năm 2024

Related Posts