Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Phòng 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Phòng 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Phòng được tổ chức trong 2 ngày (04 và 05/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Anh Hải Phòng với thời gian làm bài 60 phút, tổ chức thi chiều ngày 4/6.

Mã đề 921
Mã đề 921

Mã đề 921
Mã đề 921

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hải Phòng 2024

Đáp án mã đề 921

1. B 11. D 21. A 31. C
2. C 12. A 22. B 32. A
3. D 13. C 23. A 33. B
4. B 14. A 24. C 34. B
5. C 15. B 25. A 35. B
6. C 16. D 26. C 36. D
7. A 17. A 27. D 37. B
8. D 18. A 28. C 38. D
9. C 19. B 29. C 39. A
10. D 20. B 30. D 40. D

Related Posts