Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức trong ngày 06/6/2024. Bài thi vào lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh kết hợp trắc nghiệm với tự luận, thời gian làm bài 60 phút, tổ chức thi sáng ngày 6/6.

Mã đề 02

Mã đề 02

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

Mã đề 02

Đáp án mã đề 02

Related Posts