Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tổ chức trong 2 ngày (06 và 07/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Anh Bắc Ninh được thi theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài 60 phút, tổ chức thi sáng ngày 6/6.

Mã đề 357
Mã đề 357

Mã đề 357
Mã đề 357

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh 2024

Đáp án mã đề 357

11. D 21. B 31. A 41. A
12. C 22. C 32. B 42. A
13. D 23. A 33. A 43. A
14. C 24. C 34. C 44. A
15. C 25. A 35. A 45. A
16. A 26. A 36. D 46. A
17. B 27. D 37. A 47. B
18. D 28. B 38. D 48. C
19. B 29. B 39. D 49. D
20. A 30. B 40. C 50. D

Related Posts