Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 tỉnh Sơn La

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 tỉnh Sơn La

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La được tổ chức trong 2 ngày (01 và 02/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Anh Sơn La với thời gian làm bài 60 phút, tổ chức thi sáng ngày ngày 2/6.

Đề thi vào 10 môn Anh Sơn La
Đề thi vào 10 môn Anh Sơn La

Đề thi vào 10 môn Anh Sơn La
Đề thi vào 10 môn Anh Sơn La

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 tỉnh Sơn La

Đáp án mã 305

1. B 11. A 21. D 31. C 41. B
2. C 12. C 22. B 32. A 42. C
3. A 13. C 23. D 33. D 43. B
4. D 14. C 24. B 34. C 44. A
5. C 15. B 25. B 35. A 45. A
6. D 16. D 26. D 36. A 46. A
7. B 17. D 27. C 37. B 47. B
8. A 18. C 28. B 38. D 48. C
9. B 19. B 29. C 39. A 49. D
10. A 20. D 30. D 40. A 50. D

Related Posts