Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 tỉnh Hưng Yên

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 tỉnh Hưng Yên

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được tổ chức trong 2 ngày (04 và 05/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Anh Hưng Yên với thời gian làm bài 60 phút, tổ chức thi sáng ngày 5/6.

Mã đề 216

Mã đề 216
Mã đề 216
Mã đề 216

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 tỉnh Hưng Yên

Đáp án mã 221

1. A 11. D 21. B 31. D
2. D 12. C 22. D 32. A
3. A 13. D 23. B 33. C
4. C 14. C 24. B 34. D
5. A 15. C 25. A 35. A
6. D 16. A 26. B 36. D
7. B 17. D 27. C 37. A
8. C 18. B 28. D 38. C
9. B 19. C 29. B 39. D
10. B 20. A 30. C 40. D

Related Posts