Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 Thừa Thiên Huế

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 Thừa Thiên Huế

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức vào ngày 02/06/2024. Bài thi vào lớp 10 môn Anh Huế được các em dự thi vào chiều ngày 2/6.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2024
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2024
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2024

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2024 Thừa Thiên Huế

Đáp án tham khảo mã 178

1. C 11. C 21. C 31. D 41. D
2. A 12. A 22. C 32. D 42. B
3. B 13. B 23. B 33. C 43. D
4. D 14. A 24. C 34. A 44. D
5. A 15. A 25. D 35. C 45. B
6. B 16. B 26. A 36. A 46. A
7. C 17. B 27. B 37. C 47. B
8. D 18. A 28. A 38. C 48. D
9. B 19. A 29. D 39. B 49. A
10. D 20. C 30. C 40. D 50. A

Related Posts