Tử vi 2024: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Đắk Nông 2024

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức trong 2 ngày (05 và 06/6/2024). Bài thi vào lớp 10 môn Anh Vũng Tàu với thời gian làm bài 60 phút, tổ chức thi chiều ngày 6/6.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2024
Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Bà Rịa Vũng Tàu 2024
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2024
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2024

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024

II.

1 – b

2 – a

3 – c

4 – c

5 – c

6 – d

7 – d

8 – b

9 – a

10 – a

III READING

A:

1: c: to have.

2: a: suffer

3: b different.

4: d which

5: b: because

B

1. c important.

2. c.

3: b: bones

4: d meats.

5. а

IV:

1: He bought a lot of books which are about well-known football players in the world.

2: Mr. Andrew said (that) robots would help people with that kind of work

3: If i had a camera, i could take the castle

4: Jack is known to have been taken aback by what happened

Related Posts