Tử vi 2024: Danh sách ngày tốt tháng 6 năm 2024 để làm nhà, cưới hỏi, xuất hành

Dương Lịch Âm lịch Tuổi hợp Giờ hoàng đạo Nội dung 03/06/2024 27/04/2024 Dần, Ngọ, Mão Dần (3-5), Thìn (7-10), Tỵ (9-12), Thân (15-18), Dậu (17-20), Hợi (21-24) Nên cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ. 04/06/2024 28/04/2024 Mùi, Mão, Dần Sửu (1-3), Thìn (7-10), Ngọ (11-14), Mùi (13-16), Tuất (19-22), Hợi (21-24) Nên cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, dỡ nhà. 06/06/2024 01/05/2024 Tỵ, Tý, Dậu Dần (3-5), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9-12), Thân (15-18), Tuất (19-22), Hợi (21-24) Nên cúng tế, sửa kho, giao dịch, nạp tài 08/06/2024 03/05/2024 Hợi, Mùi, Tuất Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-14), Mùi (13-16), Dậu (17-20) Nên cúng tế, giao dịch, ký kết, nạp tài. 11/06/2024 06/05/2024 Dần, Tuất, Mùi Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-14), Thân (15-18), Dậu (17-20) Nên cúng tế, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh. 13/06/2024 08/05/2024 Tý, Thìn, Tỵ Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-10), Tỵ (9-12), Mùi (13-16), Tuất (19-22) Nên cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, giao dịch, nạp tài, san đường. 14/06/2024 09/05/2024 Tý, Sửu, Thìn Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-14), Mùi (13-16), Dậu (17-20) Nên cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa tường. 17/06/2024 12/05/2024 Thân, Thìn, Sửu Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-14), Thân (15-18), Dậu (17-20) Nên cúng tế, đính hôn, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, giao dịch, nạp tài. 18/06/2024 13/05/2024 Tỵ, Dậu, Tý Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-12), Thân (15-18), Tuất (19:00-21:59), Hợi (21:00-23:59) Nên cúng tế, sửa kho, sửa đường. 20/06/2024 15/05/2024 Hợi, Mùi, Tuất Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-14), Mùi (13-16), Dậu (17-20) Nên giao dịch, nạp tài. 23/06/2024 18/05/2024 Dần, Tuất, Mùi Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-14), Thân (15-18), Dậu (17-20) Nên cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. 25/06/2024 20/05/2024 Tý, Thìn, Tỵ Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-10), Tỵ (9-12), Mùi (13-16), Tuất (19-22) Nên cúng tế, cầu phúc, giải trừ, khai trương, giao dịch, san đường, đào đất, cải táng. 26/06/2024 21/05/2024 Tý, Sửu, Thìn Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11:-14), Mùi (13-16), Dậu (17-20) Nên cúng tế, chữa bệnh, sửa tường, san đường. 29/06/2024 24/05/2024 Thân, Thìn, Sửu Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-14), Thân (15-18), Dậu (17-20) Nên họp mặt, xuất hành, đính hôn, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài. 30/06/2024 25/05/2024 Tý, Dậu, Tý Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-12), Thân (15-18), Tuất (19-22), Hợi (21-24) Nên cúng tế, cầu phúc, san đường.

Related Posts