Tử vi 2024: Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 5/4/2024

1. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1984 Giáp Tý Kim Nam 7 28 63 91
Nữ 8 11 62 98
1996 Bính Tý Thủy Nam 4 32 35 87
Nữ 2 9 55 72
1948

2008

Mậu Tý Hỏa Nam 7
1
5 46 74
Nữ 8
5
20 34 69
1960 Canh Tý Thổ Nam 4 13 45 75
Nữ 2 25 41 70
1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 6 66 70
Nữ 5 0 39 76
con-so-may-man.png

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở hoặc phá ngang do có tin tức khác làm đảo lộn công việc.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Hôm nay hao tài cho máy móc hoặc xe cộ bị hư hao, cẩn thận khi di chuyển, đề phòng tai nạn xe cộ, nên cẩn trọng về lời nói khi giao dịch, quan hệ tình cảm không tốt, gặp thị phi, khẩu thiệt.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn nhưng cũng gặp trắc trở chút ít. Có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 53 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Mưu sự còn bị nghẽn lối, gặp trắc trở, không nên tranh giành, nhưng vẫn có tài lộc hoặc có tin tức tốt về công việc. Nhưng nếu là việc cần thiết thì nên cố gắng hoàn thành vì còn nhiều công việc ở phía sau.

2. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1985 Ất Sửu Kim Nam 6 1 52 81
Nữ 9 2 37 91
1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 19 56 90
Nữ 3 18 52 96
1949

2009

Kỷ Sửu Hỏa Nam 6
9
26 41 88
Nữ 9
6
8 39 81
1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 6 39 99
Nữ 3 6 62 86
1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 7 50 72
Nữ 6 26 57 79

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau giải quyết công việc, gấp gáp, hoặc có chuyện buồn. Ngày sức khỏe không tốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô): Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn. Việc như thế nào thì nên làm bình thường. Có tin tức ở xa. Tài lộc vào ra thất thường.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Nên ra đi giải quyết công việc. Không nên bối rối khi gặp những tin không tốt, hoặc cần phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Dù là chuyện không có lợi hay không cần thiết cũng nên ra đi khi nghe tin không tốt của đồng nghiệp, bè bạn, người thân. Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả.

3. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 13 64 79
Nữ 7 3 47 94
1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 13 45 73
Nữ 1 32 47 88
1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 21 51 95
Nữ 4 31 35 88
1950

2020

Canh Dần Mộc Nam 5
8
1 35 90
Nữ 1
7
31 47 72
1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 8 48 77
Nữ 4 21 43 92

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 27 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt. Chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 39 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ. Nên đặt nặng vào công việc, chớ nên lơ là. Việc vui chơi chỉ nên giới hạn hoặc có tin. Nên xem xét, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những công việc cũ.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Cần phải đề phòng sức khỏe không tốt, hoặc có tin tức không thuận lợi về mặt sức khỏe, tình cảm của mình hoặc của người thân. Cẩn trọng về lời nói, văn thư, giấy tờ có sự lầm lẫn khiến mình bị ràng buộc, thị phi, sai hẹn, dời hẹn.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 63 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Nên cẩn trọng trong mọi việc. Dễ có sự hao tốn hoặc cực nhọc, trắc trở đưa đến hao tán. Sức khỏe không tốt. Chuyện vui cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi không giống như mình suy nghĩ.

4. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1975 Ất Mão Thủy Nam 7 28 44 96
Nữ 8 32 58 84
1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 14 66 92
Nữ 2 9 40 87
1939

1999

Kỷ Mão Thổ Nam 7
1
6 57 92
Nữ 8
5
21 59 77
1951 Tân Mão Mộc Nam 4 32 42 77
Nữ 2 4 43 95
1963 Quý Mão Kim Nam 1 21 40 81
Nữ 5 7 34 74

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải dời hẹn trong sự gặp gỡ. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 38 nam Thổ Tý nữ Vân Hớn): Mọi việc nên cẩn trọng, dù công việc trước đây có sự thuận lợi, cũng phải đề phòng trường hợp bất trắc, rủi ro do sự thiếu sót, bỏ quên. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc cũ.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Ngày có nhiều tin tức không tốt, hoặc công việc phải làm trong sự nhẫn nại khó khăn mới có thể thành công, có kết quả. Không nên hấp tấp vội vàng thoái lui hoàn toàn không có lợi.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Sức khỏe không tốt. Ngày nhận được tin xấu. Không nên tin vào sự xét đoán của mình, sự việc sẽ không đúng như suy nghĩ. Việc đi lại nên cẩn trọng hoặc hay phải dời hẹn trong sự gặp gỡ.

5. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 30 38 79
Nữ 6 14 51 72
1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 32 61 99
Nữ 9 30 53 81
1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 25 42 81
Nữ 3 28 46 93
1940

2000

Canh Thìn Kim Nam 6
9
0 64 76
Nữ 9
6
21 54 85
1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 22 49 87
Nữ 3 6 37 77

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa làm vừa thăm dò. Không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô): Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mích lòng về sau. Ngày có nhiều công việc đến dồn dập, cũ cũng như mới.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm về nhà cửa, đồ đạc, sự mong cầu tin tức về công danh đều chậm, hoặc có sự thay đổi không đúng với dự tính. Có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi, vừa làm vừa thăm dò. Không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ. Cần đắn đo trong việc giao hẹn, đính ước, soạn thảo giấy tờ.

6. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 8 27 55 71
Nữ 7 21 45 84
1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 5 26 51 83
Nữ 1 32 52 72
1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 2 27 42 98
Nữ 4 23 60 77
1941

2001

Tân Tỵ Kim Nam 5
8
29 53 94
Nữ 1
7
24 48 99
1953 Quý Tỵ Thủy Nam 2 15 60 83
Nữ 4 23 40 83

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở, không đúng hẹn, không đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình, hoặc gặp chuyện thị phi, nói xấu, tranh cãi, có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 48 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày này sẽ có nhiều công việc đến cần phải lo âu giải quyết hoặc phải hao tốn về sửa chữa, mua sắm. Có cuộc đi ngắn. Mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường. Bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở, không đúng hẹn, không đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ.

7. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 23 48 97
Nữ 5 1 55 74
1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 24 41 75
Nữ 8 0 57 72
1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 24 47 86
Nữ 2 8 37 80
1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 1 58 89
Nữ 5 3 62 78
1942

2002

Nhâm Ngọ Mộc Nam 4
7
22 39 67
Nữ 2
8
27 46 93

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ, gỡ rối.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Di chuyển đi xa không có kết quả. Ngày có nhiều sự lo âu, phải bôn ba cực nhọc, khó có kết quả như ý muốn. Mọi tin tức mong cầu đều không tốt ngoài dự tính của mình, có sự phật lòng, hoặc bặt tin tức.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Dễ hao tài, tốn kém về đi lại giao dịch, mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn.

8. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1955 Ất Mùi Kim Nam 9 26 45 94
Nữ 6 10 63 95
1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 14 65 94
Nữ 9 7 43 93
1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 4 60 70
Nữ 3 21 54 80
1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 23 57 77
Nữ 6 24 44 69
1943

2003

Quý Mùi Mộc Nam 3
6
32 63 67
Nữ 3
9
25 49 80

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Việc thế nào thì làm như vậy, không nên thay đổi. Có tin xa. Có quý nhân. Gặp lại người xưa hoặc chỉ có tin mà không gặp mặt. Tình cảm tốt. Không nên quyết định nhanh chóng, cần phải chờ đợi.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe không tốt. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô): Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc tùng hoặc được mời dự tiệc. Có lộc ăn. Có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm. Ngày có nhiều công việc bận rộn về giao thiệp.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói.

9. Con số may mắn hôm nay 5/4/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 27 62 90
Nữ 7 20 39 97
1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 30 47 73
Nữ 1 28 60 96
1980 Canh Thân Mộc Nam 2 0 65 85
Nữ 4 26 64 74
1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 11 55 69
Nữ 7 4 44 99
1944

2004

Giáp Thân Thủy Nam 2
5
29 44 74
Nữ 4
1
15 62 95

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Bính Thân (Mệnh Thủy, 21 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Có tin tức đi xa của thân nhân hoặc bè bạn. Có cuộc ra đi ngắn hạn. Nhà có tiệc tùng đình đám hoặc được mời dự tiệc. Có lộc ăn. Có sự tu bổ, sửa chữa hoặc mua sắm.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày tốt trung bình. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ. Có tin tức ở xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân, hoặc công việc dễ dãi, thuận lợi.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 45 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Nếu có người đề nghị hoặc giúp đỡ thì nên việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 57 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ. Có tin xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc. Việc làm gặp quý nhân, hoặc công việc dễ dãi, thuận lợi.

10. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 25 53 93
Nữ 8 20 38 85
1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 33 63 67
Nữ 2 26 35 74
1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 22 53 79
Nữ 5 28 38 83
1993 Quý Dậu Kim Nam 7 11 53 99
Nữ 8 6 55 67
1945

2005

Ất Dậu Thủy Nam 1
4
26 34 74
Nữ 5
2
0 42 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 32 nam Thổ Tú nữ Thái Dương): Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt, hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến hoặc về vật chất. Nên thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 56 nam La Hầu nữ Kế Đô): Việc đến thì nên cố gắng làm cho hoàn tất. Sức khỏe không tốt. Cẩn trọng khi đi lại, di chuyển. Ngày có đám tiệc, có sự gặp gỡ. Ngày nhận được nhiều tin không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc.

11. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1946

2006

Bính Tuất Thổ Nam 9 30 61 90
Nữ 6 23 59 97
1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 16 60 82
Nữ 9 12 40 81
1970 Canh Tuất Kim Nam 3 32 35 85
Nữ 3 3 52 83
1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 17 56 92
Nữ 6 4 64 81
1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9
3
24 54 77
Nữ 6
3
24 39 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô): Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Có tài lộc hoặc quà tặng.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ hoặc có quà tặng.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô): Tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ, văn tự, đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả. Nên cẩn trọng có sự sơ sót. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ.

12. Con số may mắn hôm nay 5/4 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 5/4/2024
1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 7 66 75
Nữ 1 24 55 83
1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 14 34 82
Nữ 1 4 57 80
1971 Tân Hợi Kim Nam 2 3 58 80
Nữ 4 19 36 68
1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 11 47 70
Nữ 7 33 55 90
1947

2007

Đinh Hợi Thổ Nam 8
2
13 40 72
Nữ 7
4
16 60 95

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 5/4/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mệnh Thổ, 18 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ dù là chuyện tốt hay xấu cũng vậy nên chấp nhận và tìm phương hướng giải quyết. Tuy nhiên làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, áp lực.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 30 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ, văn tự, đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả. Nên cẩn trọng có sự sơ sót, hư hại, lủng củng. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn. Ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Có nhiều công việc, tin tức đến rất bận rộn phải lo toan giải quyết. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn về công danh, tài lộc, sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Ngày khó có sự kết thúc như ý.

Related Posts