Tử vi 2024: Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 26/5/2024

1. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1984 Giáp Tý Kim Nam 7 12 54 76
Nữ 8 30 65 81
1996 Bính Tý Thủy Nam 4 11 43 87
Nữ 2 20 61 89
1948

2008

Mậu Tý Hỏa Nam 7
1
13 62 91
Nữ 8
5
22 53 77
1960 Canh Tý Thổ Nam 4 1 38 75
Nữ 2 11 50 81
1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 11 52 80
Nữ 5 14 46 80
con-so-may-man.png

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc giao thiệp, gặp gỡ trong ngày khó lòng gặp kết quả như ý, hoặc chỉ là chuyện vui chơi, không có lợi. Nên duy chuyển ra đi để gặp người mình mong, đừng e ngại sự va chạm.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Không nên chú ý đến lời bàn ra tán vào, hoặc vướng vào chuyện thị phi, tranh cãi. Hãy tự ý thay đổi công việc, công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn, nếu hoàn cảnh bắt buộc mình phải tiến hành.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Mọi việc giao thiệp, gặp gỡ trong ngày khó lòng gặp kết quả như ý, hoặc chỉ là chuyện vui chơi, không có lợi. Nên di chuyển ra đi để gặp người mình mong, đừng e ngại sự va chạm, nhưng cũng phải đề phòng.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 53 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Cần chụp lấy cơ hội, đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Tuy nhiên phải bôn ba tính toán cực nhọc, cẩn trọng về lời nói dễ gặp chuyện thị phi, hao tốn về di chuyển đi lại, xe cộ.

2. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1985 Ất Sửu Kim Nam 6 12 60 81
Nữ 9 15 35 78
1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 6 41 76
Nữ 3 31 45 77
1949

2009

Kỷ Sửu Hỏa Nam 6
9
12 61 86
Nữ 9
6
7 65 98
1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 9 34 89
Nữ 3 29 48 89
1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 20 63 72
Nữ 6 23 34 99

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có khách đến hoặc gặp được quý nhân, bè bạn. Cẩn trọng trong việc nhận tin tức. Mọi việc chớ nên tiến hành nhanh chóng, không tốt. Nên có sự hòa hoãn.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô): Gia đạo có hỷ sự, có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức của thân nhân, đồng sự, hoặc có sự tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, chỉnh đốn công việc, văn phòng.Có tài lộc nhưng hao tán về mặt quà tặng, giao dịch.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Sự việc đã đến hồi kết thúc, hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh, công việc, tình cảm, dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ. Không nên đôi co, tranh giành, mọi việc đã được định sẵn.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Gia đạo có hỷ sự, có đông người đến, hoặc có nhiều tin tức của thân nhân, đồng sự. Trước khi quyết định hoặc mưu cầu việc gì cần có sự giao thiệp tốt đẹp về tình cảm, ngoại giao mới có thể thành công.

3. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 18 63 79
Nữ 7 12 36 90
1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 33 41 68
Nữ 1 22 46 83
1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 14 36 81
Nữ 4 30 45 78
1950

2020

Canh Dần Mộc Nam 5
8
7 59 90
Nữ 1
7
22 66 99
1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 10 43 68
Nữ 4 8 57 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 27 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Sự việc đã đến hồi kết thúc, hoặc có sự thay đổi về hoàn cảnh, công việc, tình cảm, dù có tốt cũng chỉ là sự bù đắp những việc buồn khó khăn ở quá khứ. Không nên tranh cãi, mọi việc đã được định sẵn.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 39 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Không nên nản chí, và cũng không nên e ngại trước sự thay đổi biến động. Nên ra đi hoặc tiến hành công việc. Có khách hoặc bạn đến đem lại tin tốt. Có tài lộc, nhưng phải hao cho những chuyện cần thiết.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Không nên tự ý thay đổi công việc, công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn. Mọi công việc mong cầu về công danh, tài lộc đều khó có kết quả. Nên tìm quý nhân nâng đỡ giúp làm điểm tựa cho mình đi lên.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 63 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Ngày có nhiều trở lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến. Tránh mọi tranh giành có hại đến công danh.

4. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1975 Ất Mão Thủy Nam 7 10 52 80
Nữ 8 1 49 70
1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 26 46 99
Nữ 2 27 42 95
1939

1999

Kỷ Mão Thổ Nam 7
1
23 58 99
Nữ 8
5
16 47 82
1951 Tân Mão Mộc Nam 4 2 54 97
Nữ 2 33 49 70
1963 Quý Mão Kim Nam 1 32 65 95
Nữ 5 20 49 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nếu có người đề nghị công việc nên chấp thuận, đừng do dự kẻo mất cơ hội. Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Nên đi xa và giải quyết dứt khoát các công việc, tình cảm ở quá khứ.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 38 nam Thổ Tý nữ Vân Hớn): Tài lộc nếu có thì cũng vào nhanh ra nhanh. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi công việc hoặc tin tức đến. Không thuận lợi cho việc kết bạn, hẹn ước, kết hôn. Tránh mọi sự thị phi tranh luận.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Ngày có nhiều trở lực, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức trái ngược nhau khiến phân vân trong việc quyết định. Đề phòng tiểu nhân, hoặc có sự bất đồng ý kiến. Có tài lộc, nhưng dễ hao về di chuyển.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Có tin không tốt ở xa. Việc đi xa, hoặc muốn thay đổi công việc, giải quyết một cách dứt khoát chưa có kết quả tốt. Không nên vì tình cảm quá mức mà buông thả cho họ hành động.

5. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 5 35 75
Nữ 6 19 35 75
1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 29 41 95
Nữ 9 10 37 99
1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 24 34 78
Nữ 3 29 37 69
1940

2000

Canh Thìn Kim Nam 6
9
4 65 77
Nữ 9
6
28 53 80
1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 21 46 84
Nữ 3 12 51 78

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn. Nhưng cần phải xem xét lại. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thuyên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô): Nên ở ẩn hoặc ngồi yên dù sự việc đến gây ra sự nôn nóng muốn thay đổi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tiến lên thì có sự thua lỗ thiệt thòi. Nếu là việc buôn bán thì gặp khó khăn, khách hàng khó tính.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Mọi việc không nên cưỡng cầu một cách quá đáng sẽ không có kết quả, gặp sự khó khăn, chậm chạp. Nên hành động bình thường thì có lợi. Có sự thay đổi, sửa chữa, tu bổ.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn. Nếu không như vậy thì công việc cần phải xem xét lại, hoặc tạm ngưng. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa.

6. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 8 2 46 68
Nữ 7 16 41 74
1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 5 4 48 72
Nữ 1 27 51 71
1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 2 15 42 79
Nữ 4 15 53 72
1941

2001

Tân Tỵ Kim Nam 5
8
19 66 78
Nữ 1
7
1 54 67
1953 Quý Tỵ Thủy Nam 2 17 45 73
Nữ 4 32 60 87

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Có quý nhân hoặc có đồng sự, bạn bè tốt giúp đỡ mình hoặc cho tin tức, ý kiến hay trong công việc. Muốn thành công phải bỏ nhiều công sức, nỗ lực, và phải tiến hành nhanh chóng mới có kết quả.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Mưu sự còn bị nghẽn lối, công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 48 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân, hoặc người cấp trên, đồng sự với mình. Tuy nhiên đây cũng không phải là ngày tốt cho các việc làm ăn lớn.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Tất cả mọi việc đều nên chậm rãi chờ đợi. Có khách hoặc bè bạn, người thân ở xa đến hoặc nhận được tin tức của họ có liên quan đến việc làm của mình. Nên đi thăm dò hoặc đến nơi mình cần giải quyết.

7. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 4 34 74
Nữ 5 15 49 79
1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 23 42 98
Nữ 8 18 58 98
1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 28 41 75
Nữ 2 11 60 71
1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 24 62 67
Nữ 5 29 61 74
1942

2002

Nhâm Ngọ Mộc Nam 4
7
16 56 86
Nữ 2
8
16 53 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin mới. Có khách, bè bạn đến, hoặc nhận được tin của họ.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc, công danh. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả, miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thưa kiện.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc, công danh. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả, miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút. Nên nhẫn nại tương lai sẽ có kết quả như ý. Có tin tức ở xa.

8. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1955 Ất Mùi Kim Nam 9 23 56 67
Nữ 6 26 64 85
1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 3 60 67
Nữ 9 12 46 87
1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 26 36 87
Nữ 3 21 65 72
1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 9 34 81
Nữ 6 17 64 99
1943

2003

Quý Mùi Mộc Nam 3
6
20 45 70
Nữ 3
9
25 60 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Không nên trù trừ mà hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Nên cầu viện ý kiến của quý nhân, hoặc cấp trên sẽ có lợi. Có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn chốn ở, văn phòng.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thưa kiện.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô): Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, nhưng cũng không nên quá tin cẩn hoặc thật lòng. Ngày có nhiều chuyện đến khiến mình phải lo âu, giải quyết. Mọi việc nên có sự chậm rãi, biết chờ đợi.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Việc đến dù không vừa ý, hoặc có tin buồn cũng không nên chán nản, cần phải nhẫn nại sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu bận rộn đủ mọi mặt về công danh, tình cảm.

9. Con số may mắn hôm nay 26/5/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 0 61 74
Nữ 7 4 60 89
1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 6 52 82
Nữ 1 7 42 85
1980 Canh Thân Mộc Nam 2 8 37 98
Nữ 4 15 41 85
1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 22 54 78
Nữ 7 18 39 89
1944

2004

Giáp Thân Thủy Nam 2
5
27 38 68
Nữ 4
1
24 36 68

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Bính Thân (Mệnh Thủy, 21 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Tất cả việc mong cầu về công danh, tình cảm, tài lộc đều có sự thay đổi. Cần hỏi ý kiến của người trên, quý nhân. Không nên hấp tấp giải quyết những công việc lớn lao sẽ gặp rủi ro.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến. Có tin thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Không nên quá tham lam sẽ có hại. Có quý nhân giúp đỡ về công danh, tài lộc.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 45 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Công danh, tài lộc của cấp trên hoặc của người trên trong thân tộc có tin tức thay đổi. Nên dự tính cho mình một đường hướng riêng cho tương lai. Ngày có rất nhiều tin tức cho công việc cần làm.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 57 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Làm việc gì cũng không nên để mình bị thiệt thòi. Coi chừng có người chơi xấu. Gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến. Do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau.

10. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 21 37 96
Nữ 8 4 53 67
1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 4 55 73
Nữ 2 19 34 97
1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 31 49 97
Nữ 5 29 47 77
1993 Quý Dậu Kim Nam 7 27 63 80
Nữ 8 13 53 67
1945

2005

Ất Dậu Thủy Nam 1
4
23 51 81
Nữ 5
2
29 63 95

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập. Có người không hẹn mà gặp đem lại tin vui buồn lẫn lộn. Dự tính công việc khó thành, gặp trở ngại. Nên hội họp bàn phương kế khác.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 32 nam Thổ Tú nữ Thái Dương): Trong sự mong cầu về tiền bạc và tài lộc cần phải hết sức khôn khéo và giữ bí mật, hoặc xem tình hình của người khác tiến hành ra sao. Có người muốn nhúng tay vào cùng một công việc.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Làm việc gì cũng không nên để mình bị dính mắc, thiệt thòi. Coi chừng có người chơi xấu. Gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến. Có sự sửa sang, tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 56 nam La Hầu nữ Kế Đô): Không nên vì tình cảm quá mức mà buông thả cho họ hành động, sẽ có thiệt thòi hoặc mang tai tiếng, thị phi. Có tin tức không tốt ở xa. Ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng, gặp gỡ.

11. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1946

2006

Bính Tuất Thổ Nam 9 3 51 97
Nữ 6 3 58 84
1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 6 59 78
Nữ 9 29 45 87
1970 Canh Tuất Kim Nam 3 15 62 88
Nữ 3 21 56 80
1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 11 39 97
Nữ 6 13 49 87
1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9
3
20 46 93
Nữ 6
3
5 58 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô): Nếu công việc, hoàn cảnh, tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa, dời chỗ. Ngày có sự tụ hội đông đảo, hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Mọi sự việc hoặc tin tức mong cầu sẽ đến rất nhanh. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lợi mà cũng có hại. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, di chuyển. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có quý nhân giúp đỡ.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang, hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại. Nên nhẫn nại.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô): Nếu có tài lộc thì nên trang trải mọi việc còn tồn đọng lâu dài. Có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ trong công việc. Không nên chần chờ lỡ mất cơ hội. Có tin tức ở xa hoặc người thân đi xa. Gặp lại người xưa.

12. Con số may mắn hôm nay 26/5 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 26/5/2024
1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 15 43 72
Nữ 1 27 43 83
1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 9 65 83
Nữ 1 21 59 92
1971 Tân Hợi Kim Nam 2 25 63 78
Nữ 4 4 54 88
1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 32 52 99
Nữ 7 29 56 87
1947

2007

Đinh Hợi Thổ Nam 8
2
19 53 92
Nữ 7
4
33 41 99

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 26/5/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mệnh Thổ, 18 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang, hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại. Nên nhẫn nại.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 30 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến phải lo âu tính toán. Tài lộc dễ hao tán. Mọi công việc nếu đang tiến hành chờ đợi đã lâu thì nay có sự kết thúc. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc. Không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc. Có hỷ sự.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Ngày dễ có sự hao tán về tiền bạc. Nếu có thì cũng phải chia phần hoặc chi phí cho những việc cần thiết, giúp đỡ người khác. Không nên nghe lời bàn ra tán vào mà hãy tự mình quyết định mới tốt.

Related Posts