Tử vi 2024: Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 14/6/2024

1. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1984 Giáp Tý Kim Nam 7 28 49 83
Nữ 8 15 66 96
1996 Bính Tý Thủy Nam 4 13 40 83
Nữ 2 9 65 70
1948

2008

Mậu Tý Hỏa Nam 7
1
24 48 70
Nữ 8
5
7 54 69
1960 Canh Tý Thổ Nam 4 24 65 77
Nữ 2 23 65 95
1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 25 53 98
Nữ 5 31 51 85
Con số may mắn
Con số may mắn

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến viếng hoặc có đám tiệc, nhưng cũng không nên kéo dài.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Không nên bôn ba truy tìm tin tức công việc sẽ không có kết quả, nên chờ đợi, vén khéo công việc, gia đạo có nhiều người đến thăm viếng hoặc có đám tiệc.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 53 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, hao tốn tài lộc.

2. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1985 Ất Sửu Kim Nam 6 30 66 90
Nữ 9 31 50 79
1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 19 44 91
Nữ 3 22 41 72
1949

2009

Kỷ Sửu Hỏa Nam 6
9
25 58 90
Nữ 9
6
1 48 72
1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 29 50 88
Nữ 3 13 54 90
1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 30 44 93
Nữ 6 26 40 83

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô): Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân thiết. Ngày có tin xấu. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Có quý nhân giúp đỡ. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại các phương tiện xe cộ, máy móc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có tin tức xấu về bổn mạng, sức khỏe.

3. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 33 65 77
Nữ 7 8 44 73
1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 29 41 91
Nữ 1 5 46 77
1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 30 35 98
Nữ 4 24 59 85
1950

2020

Canh Dần Mộc Nam 5
8
29 62 77
Nữ 1
7
11 36 98
1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 12 62 95
Nữ 4 2 44 87

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 27 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 39 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Không nên chần chờ khi có cơ hội đến dù không có lợi mấy ở trước mắt, nhưng nên tiến hành, hoặc mạnh bạo thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng việc tương lai phải trãi qua nhiều giai đoạn, công sức.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 63 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui, tin vui, quà tặng. Nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân, bè bạn. Ngày có sự hẹn ước, đáo hạn, định kỳ. Tài lộc trung bình.

4. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1975 Ất Mão Thủy Nam 7 9 42 95
Nữ 8 12 40 82
1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 19 43 78
Nữ 2 6 47 86
1939

1999

Kỷ Mão Thổ Nam 7
1
20 61 67
Nữ 8
5
13 60 71
1951 Tân Mão Mộc Nam 4 18 39 70
Nữ 2 4 45 72
1963 Quý Mão Kim Nam 1 6 55 87
Nữ 5 29 60 75

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Dù làm công việc gì cũng nên chờ đợi hoặc hỏi ý kiến của người trên, quý nhân của mình. Ngày có khách, bè bạn hoặc thân nhân đến đem lại chuyện vui, nhưng có tin buồn về tai nạn, rủi ro, bệnh tật.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 38 nam Thổ Tý nữ Vân Hớn): Nên xem xét lại những chuyện cũ và nhắc nhở với nhau cần phải giải quyết hoặc làm cho xong. Có sự nhờ vả giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có tin tức sai lạc, thiếu sót hoặc nhắn tin lầm.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp, hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc.

5. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 0 54 82
Nữ 6 27 49 84
1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 0 53 80
Nữ 9 30 53 71
1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 25 51 95
Nữ 3 33 45 75
1940

2000

Canh Thìn Kim Nam 6
9
24 42 77
Nữ 9
6
21 44 69
1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 23 63 84
Nữ 3 10 52 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, đình đám. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô): Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Không nên hấp tấp, vội vàng, nản chí khi gặp sự khó khăn, tranh cãi. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui.

6. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 8 5 40 93
Nữ 7 10 42 69
1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 5 30 64 76
Nữ 1 28 41 74
1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 2 31 61 93
Nữ 4 14 57 72
1941

2001

Tân Tỵ Kim Nam 5
8
4 48 74
Nữ 1
7
33 41 97
1953 Quý Tỵ Thủy Nam 2 25 59 87
Nữ 4 7 57 96

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Có tin buồn về tai nạn của người quen. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn, hoặc có tiệc. Có người đem lại điều lợi cho mình. Tài lộc trung bình. Có lộc ăn. Có hư hại về đồ đạc, vật dụng.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn trong đó có người không tốt.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 48 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình.

7. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 9 39 78
Nữ 5 2 66 98
1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 0 53 81
Nữ 8 19 46 69
1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 30 66 96
Nữ 2 7 52 77
1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 32 48 80
Nữ 5 31 46 95
1942

2002

Nhâm Ngọ Mộc Nam 4
7
27 49 99
Nữ 2
8
17 39 79

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, đình đám, mua sắm.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn. Nên nghỉ ngơi. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám, nhưng cũng không nên kéo dài.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng.

8. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1955 Ất Mùi Kim Nam 9 20 59 98
Nữ 6 22 56 95
1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 4 37 95
Nữ 9 32 53 86
1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 24 52 67
Nữ 3 12 47 90
1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 29 39 99
Nữ 6 29 46 69
1943

2003

Quý Mùi Mộc Nam 3
6
12 49 84
Nữ 3
9
19 40 78

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày tốt. Có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc cũng như về tình cảm. Việc cầu tài gặp may mắn, hoặc có được cơ hội thi thố. Ngày tốt cho việc đính ước, hội họp, kết bạn.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô): Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Có tin xa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có đám tiệc. Việc cầu mong còn mơ hồ không nên hấp tấp. Ngày có nhiều lo âu, gặp nhiều áp lực, trở ngại, tiến thoái lưỡng nan.

9. Con số may mắn hôm nay 14/6/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 15 49 88
Nữ 7 30 44 97
1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 2 55 74
Nữ 1 30 46 75
1980 Canh Thân Mộc Nam 2 13 43 97
Nữ 4 25 48 77
1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 7 66 78
Nữ 7 26 36 85
1944

2004

Giáp Thân Thủy Nam 2
5
16 46 98
Nữ 4
1
16 42 85

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Bính Thân (Mệnh Thủy, 21 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày có nhiều biến động, thay đổi từ công danh, việc làm cho đến tình cảm. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Có tài lộc nhưng dễ hao về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 45 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 57 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức của họ. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay.

10. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 9 57 73
Nữ 8 13 50 95
1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 14 45 73
Nữ 2 26 40 99
1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 30 54 68
Nữ 5 31 52 81
1993 Quý Dậu Kim Nam 7 0 60 88
Nữ 8 23 40 74
1945

2005

Ất Dậu Thủy Nam 1
4
14 34 77
Nữ 5
2
10 63 99

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Ngày có tin vui hoặc công việc trôi chảy. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Thuận lợi cho việc giao ước, kết bạn, đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 32 nam Thổ Tú nữ Thái Dương): Có nhiều sự việc xảy ra đột ngột bất ngờ không có kết quả tốt, hoặc nghe tin xấu về rủi ro, tai nạn, thất bại. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 56 nam La Hầu nữ Kế Đô): Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc.

11. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1946

2006

Bính Tuất Thổ Nam 9 15 53 86
Nữ 6 22 61 76
1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 8 65 71
Nữ 9 32 49 76
1970 Canh Tuất Kim Nam 3 30 57 67
Nữ 3 20 65 77
1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 26 62 90
Nữ 6 3 58 75
1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9
3
12 54 90
Nữ 6
3
27 58 76

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô): Tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Có tài lộc hoặc có quà tặng, ăn uống.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý. Nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Có sự gặp gỡ và hao tốn về giao thiệp. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô): Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ.

12. Con số may mắn hôm nay 14/6 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/6/2024
1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 21 40 74
Nữ 1 3 61 87
1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 1 39 97
Nữ 1 13 54 92
1971 Tân Hợi Kim Nam 2 20 38 84
Nữ 4 19 57 98
1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 16 55 79
Nữ 7 14 65 87
1947

2007

Đinh Hợi Thổ Nam 8
2
17 54 76
Nữ 7
4
12 43 70

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/6/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mệnh Thổ, 18 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 30 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Có nhiều việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Ngày có cuộc gặp gỡ bè bạn, thân nhân, đám tiệc hoặc nhận được tin tức của họ. Mọi sự di chuyển đi lại đều nên có sự cẩn trọng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán, bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Tiến thoái lưỡng nan. Chỉ nên ngồi yên không nên tính toán. Thuận theo hoàn cảnh thực tế sẽ không gặp điều bất lợi. Ngày có nhiều tin tức hoặc công việc đến tạo nhiều áp lực không có phương kế giải quyết.

Related Posts