Tử vi 2024: Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 11/5/2024

1. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1984 Giáp Tý Kim Nam 7 31 55 81
Nữ 8 20 61 69
1996 Bính Tý Thủy Nam 4 1 46 88
Nữ 2 10 64 91
1948

2008

Mậu Tý Hỏa Nam 7
1
32 34 71
Nữ 8
5
21 39 80
1960 Canh Tý Thổ Nam 4 18 50 73
Nữ 2 8 58 92
1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 18 62 99
Nữ 5 13 55 67
con-so-may-man.png

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày hôm nay mọi việc đều có thể xảy ra không như ý, hoặc chờ đợi chậm chạp. Dễ gặp phải hư hại về đồ đạc. Có tài lộc, hoặc có cuộc vui ngắn.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Dù có hẹn gặp cũng nên cẩn trọng, mọi việc sẽ không phải như mình đã nghĩ. Nếu có tiền bạc thì cũng phải tranh luận, dàn xếp lại. Mọi việc đều nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Mọi việc nên chậm rãi giải quyết, và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin xa.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 53 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày thuận lợi cho mọi công việc về cầu công danh, hợp tác, ký kết. Có tin tốt ở xa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự thay đổi về công danh chức vụ.

2. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1985 Ất Sửu Kim Nam 6 11 61 71
Nữ 9 15 56 99
1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 26 64 75
Nữ 3 1 56 67
1949

2009

Kỷ Sửu Hỏa Nam 6
9
6 39 99
Nữ 9
6
23 62 70
1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 13 60 67
Nữ 3 18 47 81
1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 7 63 74
Nữ 6 32 50 79

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tiệc. Có tin tốt về tình cảm. Có người đi xa. Tuy nhiên sự việc thường hay có sự trắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô): Hãy cẩn trọng sức khỏe không được tốt. Trong mọi vấn đề đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Hôm nay là ngày có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui liên quan tiền bạc, đồ đạc, nhưng dễ có sự hư hại, chậm chạp, hao tán về mua sắm, tu bổ, giúp đỡ. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Ngày có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Ngày hôm này không nên thực hiện hoặc quyết định những công việc lớn lao. Chưa phải là lúc giải quyết.

3. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 7 66 80
Nữ 7 33 50 96
1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 20 59 79
Nữ 1 19 65 76
1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 3 49 84
Nữ 4 12 63 89
1950

2020

Canh Dần Mộc Nam 5
8
16 44 85
Nữ 1
7
15 36 96
1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 5 35 70
Nữ 4 7 53 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 27 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Việc đi lại, di chuyển có sự trắc trở hoặc nhận tin không được như ý. Có sự hao tốn, hư hại hoặc phải mua sắm, tu bổ, giao thiệp.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 39 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Ngày có tài lộc, hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, giải trí.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Mọi việc mong cầu đều rất khó thành công hoặc đúng như đã dự định. Nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ để giải quyết công việc. Có tin vui, hỷ sự, hoặc có đám tiệc, có lộc nhỏ.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 63 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Hôm nay là ngày không nên mưu sự việc gì lớn lao hoặc tính toán những gì lâu dài, vì khóa thành công, gặp trở ngại, bị bỏ dở. Chính vì thế dù là chuyện vui chơi cũng cần đặt ra giới hạn.

4. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1975 Ất Mão Thủy Nam 7 10 59 82
Nữ 8 22 65 68
1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 12 59 95
Nữ 2 9 46 74
1939

1999

Kỷ Mão Thổ Nam 7
1
15 40 97
Nữ 8
5
21 64 87
1951 Tân Mão Mộc Nam 4 1 46 87
Nữ 2 10 59 85
1963 Quý Mão Kim Nam 1 19 46 95
Nữ 5 8 54 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động, dễ bị hàm oan, thị phi, ràng buộc vì lời hứa. Sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại sự phiền lòng, thất vọng. Đề phòng bị chơi xấu.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 38 nam Thổ Tý nữ Vân Hớn): Ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả. Việc mong cầu về tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Hành sự nên cẩn thận, tình thế dễ bị đảo ngược. Bên mình có kẻ dèm pha, đừng trọn tin vào bè bạn. Dù thấy có lợi đến cũng không nên tham vọng, tiến thêm thì có điều hối tiếc.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi. Ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc cũ.

5. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 27 51 96
Nữ 6 24 43 89
1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 10 36 89
Nữ 9 4 48 72
1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 9 60 98
Nữ 3 0 59 92
1940

2000

Canh Thìn Kim Nam 6
9
4 43 74
Nữ 9
6
10 57 90
1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 8 59 85
Nữ 3 6 59 87

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đảo lộn không như ý. Sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, sắp xếp suy tính lại những việc đã qua, đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc chấm dứt một công việc. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin tức của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mích lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến liên quan tới chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Trong ngày có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc. Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi.

6. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 8 26 43 74
Nữ 7 7 48 82
1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 5 1 55 99
Nữ 1 4 62 96
1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 2 27 54 95
Nữ 4 31 66 88
1941

2001

Tân Tỵ Kim Nam 5
8
18 38 89
Nữ 1
7
32 50 72
1953 Quý Tỵ Thủy Nam 2 24 50 85
Nữ 4 19 57 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Không nên hấp tấp trong mọi hành động. Nếu thấy điều lợi đến nhanh lại càng phải dè dặt vì sự việc còn nhiều thay đổi, xoay chuyển. Sức khỏe không tốt. Nếu không có gì gấp gáp thì nên nghỉ ngơi.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Tất cả mọi việc có liên quan đến giấy tờ, văn tự, đơn xin phải cực nhọc mới có kết quả. Nên cẩn trọng có sự sơ sót, hư hại, lủng củng. Ngày thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, bỏ những việc hoặc đồ đạc cũ.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 48 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt. Giả sử mà có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Tất cả việc mong cầu nên tiến hành nhanh chóng, không nên chần chừ, và cũng không nên có nhiều tham vọng. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không nên tranh cãi, dèm pha, nói xấu, thưa kiện.

7. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 9 45 67
Nữ 5 11 35 84
1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 25 48 99
Nữ 8 22 63 73
1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 29 41 70
Nữ 2 30 47 91
1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 24 60 75
Nữ 5 2 49 71
1942

2002

Nhâm Ngọ Mộc Nam 4
7
26 62 99
Nữ 2
8
29 58 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Ngày không được tốt. Hành sự nên cẩn thận, tình thế dễ bị đảo ngược. Có tin buồn, hoặc chỉ là tin đồn mà thôi. Dù thấy có lợi đến cũng không nên tham vọng, tiến thêm thì có điều hối tiếc.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nếu có được những tin tức tốt, cũng phải có sự suy nghĩ đắn đo. Nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự sơ suất nào hay không. Càng cẩn trọng thì sẽ bớt sự âu lo.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Việc mong cầu chỉ là ngắn ngủi hoặc không vừa ý, tâm tình bất an, hay lo hoặc sức khỏe không tốt. Ngày có tin xấu liên quan tới cưỡng ép, pháp luật, xe cộ, hành hung, tranh cãi. Gia đạo bất an.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Mọi việc nên để tự nhiên không nên cưỡng cầu hoặc nóng vội sẽ có kết quả tốt, bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro, thất bại. Mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế.

8. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1955 Ất Mùi Kim Nam 9 7 64 87
Nữ 6 10 66 86
1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 0 48 84
Nữ 9 17 37 74
1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 11 62 96
Nữ 3 7 52 71
1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 9 37 98
Nữ 6 16 54 87
1943

2003

Quý Mùi Mộc Nam 3
6
8 38 71
Nữ 3
9
28 62 85

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Không nên cưỡng cầu những việc lớn lao, tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước. Nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ thì dễ có sự sơ sót nào hay không.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc. Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô): Mọi việc không nên xem thường, tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn, trái ngược. Đề phòng sức khỏe không tốt. Không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm, hoặc lời hẹn ước trong công việc.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán. Không nên mong cầu những vấn đề liên quan tới tiền bạc.

9. Con số may mắn hôm nay 11/5/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 32 50 72
Nữ 7 1 53 67
1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 11 50 77
Nữ 1 20 40 89
1980 Canh Thân Mộc Nam 2 27 37 85
Nữ 4 8 42 73
1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 7 50 92
Nữ 7 3 46 83
1944

2004

Giáp Thân Thủy Nam 2
5
10 44 90
Nữ 4
1
4 36 84

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Bính Thân (Mệnh Thủy, 21 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt. Sự chờ đợi lâu lắc có khi đó là những tin không tốt liên quan tới việc đi đường, sức khỏe của người mình mong cầu gặp gỡ.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng nên mừng vội vì phải có sự trả giá, điều kiện. Hoặc vì tiền bạc chỉ đem lại những bất hòa, xích mích về tình cảm.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 45 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Ngày có nhiều tin tức hoặc gặp gỡ bè bạn, người xưa, vui buồn lẫn lộn. Công việc làm ăn chỉ nên bình thường, dù có sự bỏ ngang công việc, hoặc bị gián đoạn nửa chừng do có tin tức mới, hoặc vì có hẹn.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 57 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi. Ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren, lo âu từ công việc cho đến sức khỏe. Gia đạo bất an.

10. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 21 57 70
Nữ 8 28 53 87
1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 7 50 92
Nữ 2 28 61 99
1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 24 50 73
Nữ 5 3 36 71
1993 Quý Dậu Kim Nam 7 21 41 72
Nữ 8 22 59 86
1945

2005

Ất Dậu Thủy Nam 1
4
25 37 96
Nữ 5
2
6 61 85

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi. Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc cũ.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 32 nam Thổ Tú nữ Thái Dương): Trường hợp không quá cần thiết thì không nên bày vẽ thêm chỉ đưa đến sự hao tốn hoặc hành động mà không có kết quả. Mặc dù là không muốn cũng có người đến bàn chuyện mua sắm, trao đổi.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày không nên có sự đương đầu, mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi. Mọi việc hãy để tự nhiên, không nên manh động, hoặc tính toán gì thêm thì đỡ xấu. Có người mang tin đến.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 56 nam La Hầu nữ Kế Đô): Nên chờ đợi tin tức mới. Nếu đã có sự hẹn ước, đến hẹn cũng nên cố gắng hoàn thành vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính. Có tin buồn liên quan tới vấn đề rủi ro, tai nạn, bệnh tật của người thân, bè bạn.

11. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1946

2006

Bính Tuất Thổ Nam 9 21 42 92
Nữ 6 31 51 68
1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 23 39 92
Nữ 9 17 54 77
1970 Canh Tuất Kim Nam 3 22 54 97
Nữ 3 11 35 80
1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 13 66 83
Nữ 6 10 40 78
1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9
3
10 40 69
Nữ 6
3
29 40 75

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô): Cho dù hôm nay liên quan công việc hay là tình cảm vui chơi cũng không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái hoặc không có kết quả. Sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân hoặc bè bạn.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Ngày có sự thuận lợi về cầu công danh, gặp gỡ để giao thiệp, hợp tác. Có tin tốt ở xa. Nên ra đi giải quyết công việc. Có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp, giúp đỡ người thân, xe cộ, máy móc.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô): Nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt, kết bạn, đính ước. Cẩn trọng trong việc di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc.

12. Con số may mắn hôm nay 11/5 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 11/5/2024
1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 1 56 75
Nữ 1 16 34 76
1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 21 48 88
Nữ 1 13 42 99
1971 Tân Hợi Kim Nam 2 30 54 96
Nữ 4 28 52 93
1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 30 60 94
Nữ 7 28 60 71
1947

2007

Đinh Hợi Thổ Nam 8
2
20 53 96
Nữ 7
4
11 61 92

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 11/5/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mệnh Thổ, 18 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 30 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Nên giải quyết dứt khoát liên quan chuyện tình cảm, nhân nghĩa.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết. Những chuyện mong cầu liên quan tới tình cảm là điều không nên, dễ gặp sự buồn phiền trách oán.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Là ngày mà có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp.

Related Posts